The Perfect World.com är ett socialt, Internetbaserat nätverk, även känt som ”The Conscious Network”, med syfte att knyta samman människor och organisationer i en gemensam insats för att sprida kunskap om globala kriser.

what_tpw

Ambitionen när det sociala nätverket startades var att få 10 000 användare att ansluta sig under det första året. Vi fick dock mer än 10 miljoner människor att besöka webbplatsen och nätverket kraschade då tyvärr. The Perfect World var en succé och vi bygger nu en ny plattform för att se till att kunna möta den stora tillströmningen av medvetna människor som brinner för djur och miljö.

Vänligen håll ögonen öppna, och gå med i vårt nyhetsbrev, i väntan på den nya plattformen, för att kunna anmäla dig som en av de första ”nya” medlemmarna i The Conscious Network. Om du redan är medlem kommer dina uppgifter att överföras till den nya webbplatsen.