Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Vår miljö och vår planet står inför en osäker framtid på grund av mänsklig inblandning. The Perfect World Foundation riktar därför stort fokus på miljön under 2017 under temat ”Save The Ocean”. Läs mer…

Vår miljö och vår planet står inför en osäker framtid på grund av mänsklig inblandning. The Perfect World Foundation riktar därför stort fokus på miljön under 2017, under temat ”Save The Ocean”

Enligt FNs klimatrapport 2014 så kommer det bli mycket svårt att hålla den globala uppvärmningen under 3,6 grader Fahrenheit. För att hålla uppvärmningen under denna gräns, behöver våra utsläpp minskas dramatiskt, men i nuvarande takt kommer vi att släppa ut tillräckligt med växthusgaser i atmosfären för att segla förbi den kritiska nivån inom de närmaste 20 till 30 åren, enligt rapporten. Vi måste släppa ut hälften så mycket växthusgaser under resten av detta århundrade som vi redan har gjort under de senaste 250 åren. Enkelt uttryckt så kommer det att bli väldigt svårt, särskilt när man betänker det faktum att de globala utsläppen ökar, och inte minskar, varje år. I rapporten sägs att för att hålla temperaturökningen till 3,6 grader Fahrenheit, behövs minskning göras på mellan 40 och 70 procent för utsläppen mellan 2010 och 2050, och ha utsläpp  som går mot noll eller lägre år 2100.

/// I fokus