The Perfect World Foundation är en svensk ideell oberoende organisation som grundades 2010 för att öka medvetandet, samla in pengar samt agera tillsammans med djur- och naturbevarandeprojekt världen över.

Syftet med Perfect World Foundation är att vidta åtgärder för, och öka medvetenheten, kunskap och förståelse för kritiska miljö- och djursituationer. Medel samlas in genom stödmedlemskap, donationer och olika evenemang.

För att engagera sig i, eller att stötta, organisationen kräver vi inte att man är perfekt, men att man vill förändra mot en bättre värld. Vi är organisationen som vill skapa successiv förändring genom att hela tiden arbeta med en lång lista av problemställningar som vi vill hjälpa till att lösa, en lista som får nya punkter hela tiden.

Vi tror på vår självständighet och vill sammanföra människor, företag och organisationer för att enas och öka medvetenheten genom events, sociala medier, press, TV, konferenser, seminarier, kampanjer, middagar, etc.

Vi vill varaen plattform för människors och företags engagemang. Många organisationer inkluderar inte allmänheten i sitt naturvårdsarbete, men The Perfect World Foundation välkomnar alla som vill vara med i framtida bevarande.

Med vår bakgrund i näringslivet, är vårt mål att hålla nere administrationskostnader, och att se till att finansieringen och donationer fördelas dit de behövs mest, antingen genom informationskampanjer eller djur- och naturprojekt i nöd.

The Perfect World Foundation är en ”oberoende” organisation som arbetar nära tillsammans med andra ”på plats”-organisationer för att bistå och förena med ambitionen att nå gemensamma mål och att öka medvetenheten samt samla in pengar. Vi vill bli en röst för vår natur och våra djur som inte kan tala.

Vårt engagemang i miljö- och naturprojekt är ”hands on”. Vi arbetar nära tillsammans med organisationer, företag och på sätt som har potential att skapa stor förändring.

The Perfect World Foundation är den nya generationens djur och naturvårdsorganisation, som arbetar dynamiskt på en global basis för att alltid anta nya kommunikationsmetoder, och med vårt oberoende sätt, förena och få ett slut på den pågående tysta utrotningen av vårt paradis.