Redan 2005 började grundarna av TPWF arbetet med att utveckla ett webbaserat verktyg där organisationer kan ge givarna exakt information om vad deras donationer användes för. Detta verktyget har arbetstiteln ”Transparent Foundations”. Vårt mål är att inom en 5-årsperiod kommer TPWF att bli den första organisationen att lansera ett webbaserat verktyg eller app med syfte att ta hänsyn till varje enskild donation upp till 100%. Syftet med denna lösning är att ta bort argumentet, för företag och privatpersoner, att de inte donerar något eftersom de inte vet vart pengarna går.

4