Global organisation

Ambitionen om 10 år är att TPWF skall vara det naturliga valet om du vill donera, eller om du vill söka efter information om olika ”krisområden”. TPWF kommer att vara representerade i hela världen på strategiska platser för att informera och öka medvetenheten om olika frågor, och lokal ”fundraising”..

13

Transparent Foundations.com

TPWF måste vara kända för att vara en 100% transparent organisation och ha den mest dynamiska administrativa struktur för att optimera kostnaderna. Vårt mål är att 100% av de insamlade medlen för specifika projekt kommer att gå direkt till det korrekta projektet. Ett projekt kan också bli föremål för en informationskampanj eller liknande.
Detta uppnås genom:

  • Ordna sponsorer som står för organisationens kostnader
  • Organisera, där det är möjligt, volontärer i organisationen, till exempel från sponsrande företag.
  • Skapa egna kassaflöde genom partnerskap med företag som kan använda vår kvalitetsstämpel.
  • Arbetet med vår eget varumärke.
  • etc.

Lokal närvaro
TPWFs ambition är att successivt öka den lokala närvaron i krisområden, medan vi på andra ställen skapar relationer så starka som möjligt med befintliga organisationer för att säkerställa effektivitet på plats. Detta beror på att vårt mål inte bara är att donera så mycket som möjligt till projektet, men också att donationerna används så effektivt som möjligt för att bearbeta och motverka problemen i området. Om 10 år kommer vårt mål vara att vi är representerade i varje större ”krisområde” på jorden, antingen genom våra egna centers eller genom starka band med andra organisationer.