Vår ambition är att vårt sociala nätverk eller kommunikationsplattformen i 5 år är ”färdigt”. En plattform kommer naturligtvis aldrig vara klar, men grunderna för hantering och arbeta med nya innovationer inom IT-kommunikation är nästan där. Om vi lyckas få mellan 10.000 till 100.000 aktiva användare och ett par miljoner besökare per år, så tror vi att dessa siffror är ett mycket realistisk mål som vi har satt upp för oss själva.
what_tpw

Om 10 år är vår ambition att detta kommer att vara det naturliga valet av nätverk bestående av djur- och naturfrågor. När vi efter 5 år hoppas uppnå 100.000 aktiva användare och ett par miljoner besökare per år, är ambitionen att efter 10 år från nu kommer vi att ha miljontals användare, och 10 gånger en miljon besökare per år. Nätverket kommer att vara den absolut självklara mötesplatsen för alla som vill engagera sig mer i djur och naturfrågor.