Ett nytt ”krisområde” per år

Målet är att varje år belysa ett nytt aktuellt krisområde inom djur- och naturfrågor. För 2014 var noshörningar ambassadörer för handel med vilda djur. 2016 är fokus på elefanter!

När året för ett visst ”krisområde ” är över, kommer naturligtvis kampanjen att förbli i drift, dels för att övervaka vad som händer, vilka effekter vi hade från vår kampanj, fortsätta att informera om krisområdet och slutligen samla in pengar och engagera oss tills den dag vi förhoppningsvis kan stänga ned. Om vi skulle finna det svårt att definiera ett nytt krisområde, kan vi återgå till ett tidigare område.

Rhinos Dehorned

 

Transparent Foundations.com

Redan 2005 började grundarna av TPWF arbetet med att utveckla ett webbaserat verktyg där organisationer kan förse givarna med exakt information om vad deras donationer användes för. Detta verktyget hade arbetstiteln ”Transparent Foundations”. Vårt mål är att TPWF inom en 5-årsperiod blir den första organisationen att lansera ett webbaserat verktyg / app i syfte att ta hänsyn till varje enskild donation upp till 100%. Syftet med denna lösning är att ta bort argumentet, för företag och privatpersoner, att de inte donerar eftersom de inte vet vart pengarna går.

Lokal närvaro

För att säkerställa att alla pengar och resurser går till rätt saker, är vår ambition att inom de närmaste 5 åren, kommer vi att börja vår första ”The Perfect World information, rescue and research center”. Tanken är att dessa ”TPW Centers”, dels kan byggas i samarbete med lokala hotell, viltreservat etc. som är relaterade till ”krisområden”. Hotell belägna på stränderna för att arbeta med, till exempel, sköldpaddor. Samma för viltreservat där vi kan arbeta med, till exempel, bevarande eller avel etc. Den lokala närvaron på hotell tillåter oss att utbilda och informera alla som kommer på besök och det tillåter oss att utnyttja befintliga anläggningar för att komma nära till olika typer av behov och samtidigt öka trovärdigheten för hotell som kommer att få en tydlig CSR-strategi.

Imire feeding Tatenda

Nya verktyg för kommunikation och insamling

Med många innovativa ambassadörer, gruppmedlemmar och medlemmar i Advisory Board, kommer vi att se till att vi ständigt utvecklar nya koncept för att öka kunskapen, öka medvetenheten och medel för olika krisområden .