Om The Perfect World Foundation:

The Perfect World Foundation är en svensktbaserad ideell och oberoende organisation som grundades 2010 för att öka medvetenheten, samla in medel och att vidta åtgärder tillsammans med djur- och naturvårdsprojekt runt om i världen. Medel samlas in genom stödmedlemskap, donationer och olika evenemang.

Donerade medel:

Medel som donerats kommer att gå direkt till den specifika djur- eller naturorganisationen som givaren har uppgett, och kan följas varje steg på vägen, om det behövs. Uppdraget är att vara helt transparent med var dina pengar går. Vidare styrs The Perfect World Foundation av Svensk Insamlingskontroll (90-Konto) regler, vilket innebär att det finns höga krav på organisationen och dess öppenhet.

Insamlade medel:

De insamlade medlen kommer att användas för att stödja ett antal kampanjer och organisationer som arbetar med vilda djur samt bevarande av noshörningar och elefanter. Resultatet från den årliga konferensen och workshopen tillsammans med förslagen från den Perfect World Foundations Advisory Board kommer att vara riktlinjer för The Perfect World Foundations styrelses slutliga beslut.

Några av de nominerade för 2014 var:

– Elephant Family

– Imire Wildlife and Rhino Conservation

– The Jane Goodall Institute

– The David Sheldrick Wildlife Trust

– Wildlife Direct & Hands off Our Elephants

– Big Life Foundation

– Animal Asia Foundation