Background

WildlifeDirect är en kenyansk och amerikanskregistrerad välgörenhetsorganisation som grundades 2004 av den kenyanska miljövårdaren Dr Richard Leakey, som har uppmärksammats genom att sätta stopp för elefantslakten i Kenya och leverera ett internationellt förbud mot handel med elfenben.

Organisationen grundades 2006 för att ge stöd till naturvårdare i Afrika direkt på marken genom användning av bloggar, som gör det möjligt vem som helst, var som helst för att spela en direkt och interaktiv roll i överlevnad för några av världens mest värdefulla arter.

WildlifeDirects mål är att ”ändra tankar, beteende och lagar för att säkerställa att Afrikas kritiska arter ska få bestå för evigt.”

I januari 2014, till stor del tack vare WildlifeDirect, antog den nya ”wildlife bill” där straffet för innehav av olagliga elfenben och noshörningshorn börjar på $ 250 000, och ofta kommer att omfatta livstids fängelse. Denna milstolpe är nu ett exempel för alla Afrika!

IMG_20150118_0270

The Perfect World Foundation kommer att hjälpa och stödja WildlifeDirect som har dedikerat sitt arbete för att skydda detta djur.

Tack till alla TPWF’s sponsorer och donatorer för att vi nu har möjlighet att göra detta! TACK ALLA NI!

Användning av medel som donerats av The Perfect World Foundation kommer att gå till två projekt. USD 30 000 (SEK 248 000)

  1. Stöd för löpande övervakning av djurlivet i Kenya och att samla in ytterligare bevis gällande fall av internationella naturvårdsbrott, särskilt de som rör handel med elfenben och noshörningshorn. Resultatet av detta projekt är att positionera Kenya som en ledare i Afrika när det gäller reformer inom rättssektorn. Genom att dokumentera hur djurlivsbrott åtalas i Kenya sedan antagandet av den nya ”Wildlife Conservation och Managment”.
  2. Minska efterfrågan på elfenben genom att besöka kinesiska samhället i Kenya och Afrika för att övervaka attityder och ändra beteenden genom resor genom Kenya. Detta kommer att innebära aktiviteter med det kinesiska samhället och även med kinesiska studenter och opinionsbildare där de får möta elefanter och bevittna effekterna av deras elfenbensmissbruk.

WILDLIFE DIRECT

Description of activity1. Strenghtening the response to wildlife crime in Kenya
1.1 Providing transparency and accountability in wildlife trials in Kenya to document and share landmarks cases on international wildlife crime especially those involving trafficking of ivory and rhino horn. This will raise public awareness, inform the goverment of progress, provide recommendations for further legal reforms, and publicity will deter wildlife criminals.
2. Extinguishing demand for ivory in Africa2.1 Assess attituded of travelers through Kenya to reduce demand of ivory through messaging in various ports of entry travelers through Kenya who are vulunerable to buy Ivory while in Kenya.
2.2 Targeted education and awareness, and support in Chinese community in Kenya and Africa and promoting the involvement of Chinese nationals in Kenya in the call for reduction of ivory demand in China.
Unit Price per Unit USD No. Of Units Sub-total USD
Month 822 12 9,86
Lump Sum 10,84 1 10,84
Month 775 12 9,3

bannerHands of my Elephant är WildlifeDirects kampanj mot tjuvjakt!

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
Kommentering är avstängd.