Att rädda våra djur och natur för nästa generation är högsta prioritet för The Perfect World Foundation, och det bästa sättet att göra det är att nå ut till nästa generation naturvårdare, och i princip ”team up”.

Ragnhild och Lars Jacobsson, grundare av TPWF, träffade Olivia och Carter Ries, grundare av One More Generation i Atlanta, USA.

One More Generation (OMG) grundades 2009 av åtta år gamla Carter Ries och 7 år gamla Olivia Ries. Carter och hans syster Olivia är båda extremt passionerade för djur och bevarande. Efter en adoption av en Gepard i Sydafrika, började Carter och Olivia ifrågasätta varför människor behöver adoptera vilda djur så som en gepard. Carter och Olivia lärde sig snabbt och blev medvetna om de angelägna frågor kring hotade arter, och visste att de var tvungna att agera.

EP7_0320

Carter och Olivia startade sin egna ideella organisation i ett försök att hjälpa till att utbilda barn och vuxna om den svåra situationen för hotade arter. Carter och Olivia har för avsikt att bevara alla arter för minst en generation till… och därefter.

Strax efter starten av deras organisation vidtog Carter och Olivia åtgärder för att hjälpa marina djur som påverkats av BPs oljeutsläpp. Efter att ha tillbringat fyra månader med att samla material för att rädda djuren så tillbringade de fem dagar med att leverera sitt material och rehabilitera det marina djurlivet. De två lärde sig att många djur riskerar att utrotas på grund av miljöhot, speciellt plastföroreningar. Carter och Olivia fortsatte med att skapa en plast- och återvinningsläroplan för grundskoleelever, och lanserade på så sätt sitt första bevarandeinitiativ.

Carter och Olivia har sedan dess lanserat ytterligare avdelningar inom OMG som syftar till att ge ungdomar runt om i världen medel för att stå upp och bidra till att skapa lösningar för de angelägna frågor som finns idag.

Vi är så stolta att presentera vår nya ”TPWF Next Generation Ambassadors”, Olivia och Carter Ries.

Carter and Olivia 10-15

OMG logo Horizontal outlined cmyk

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
Kommentering är avstängd.