Elephanter 1

The Perfect World Foundation hjälper Elephant Family att motverka hande med levande asiatiska elefanter

Ett möte med en tam asiatisk elefant på semestern är en upplevelse folk kommer ihåg för alltid, men det är en tragisk historia som turister är omedvetna om. Många av de elefanter som turisterna möter har tagits ur sin naturliga miljö när de var barn och säljs till läger där de tränas för att underhålla turister. Världens vilda asiatiska elefanter är hotade med mindre än 45 000 vilda i fragmenterade fickor av skog över 13 länder.

Att ta vilda elefanter från sina naturliga miljö är en brutal verksamhet. Tjugo män bryter upp panikslagna flockar av elefanter för att separera ut de unga. Som en elefant familjen försöker skydda sina kalvar så många som fem vuxna elefanter dödas under en inspelning. När de väl är infångade blir bundna, svultna och misshandlades tills de är tama och redo för ett liv i fångenskap, eller döda. Över hälften dör nämligen av stress under proceduren. Så för varje bebiselefant i ett ”turistläger” dör sju elefanter.

Eftersom den internationella turistnäringen fortsätter att expandera handel med levande djur utgör det ett allt större hot mot vilda populationer. Den vilda populationen kan inte upprätthålla antalen i takt med att detta sker.

År 1975 satte CITES1 ett obligatoriskt förbud mot handel med vilda djur i hela världen, men den illegala handeln fortsätter. Elephant Family beställde då en egen hemlig utredning. Resultatet var sämre än väntat med rapporter om att 81 vilda elefanter handlades över gränsen mellan Burma och Thailand över 18 månader. Detta är ett hårt slag mot Burmas redan bräckliga uppskattade population på ca 3000 elefanter. Dessa siffror är baserade på en enda undersökning, men vi tror inta att denna handel är begränsat till Burma och Thailand, utan sker över hela Asien.

Under tre år mellan 2011-2014, med stöd av den brittiska regeringen, ”lobbade” Elephant Family CITES för att belysa det hot som handel med elefanter innebär för den vilda populationen. Ett nytt åtagande 2014 resulterade i ett krav på dessa länder att undersöka och rapportera tillbaka till Cites i början av 2016.

Överlevnaden av asiatiska elefanter kan inte lämnas åt slumpen eller löften. Utrotning är för evigt.

Vi behöver hitta information om handelsvägar, hitta ”hotspots”, och ta reda på antalet elefanter som olagligt handlas över gränserna.

Med hjälp av en donation på USD 50 000 från The Perfect World Foundation kan vi finansiera hemliga utredningar och slutligen få stopp på tillförseln av baby elefanter, medan vi samtidigt ökar medvetenheten lokalt att praxis inte bara är ohållbar utan också är olagligt.

Denna information kommer sedan ligga till grund för en världsomfattande kampanj för att sätta ökad press på regeringarna, så att vi kan hjälpa dem att stärka sina nationella rättssystem för att upptäcka den icke hållbara verksamheten och påvisa betydelsen av åtal.

Vi måste också arbeta internationellt för att införa ett strikt registreringssystem som spårar ursprunget till alla unga elefanter i fångenskap. I slutändan måste vi skapa global medvetenhet om att livet för en elefant utan sin vilda familj inte är det bästa alternativet människor kan erbjuda dem i 2000-talet.

For further information please contact:
Monica Wrobel, Elephant Family Head of Conservation: monica.wrobel@elephantfamily.org And visit www.elephantfamily.org

Thank you Perfect World Foundation for your wonderful donation. We will keep you posted on the results of our live trade investigations.

Best wishes and many thanks from all the Elephant Family team

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
Kommentering är avstängd.