Okavango Crocodile Monitoring program är ett 13 år gammalt projekt som är fokuserat på Okavangodeltats Nilkrokodiler. Okavangokrokodilerna har lidit mycket mellan 1956 och 1987, där ungefär 50 000 krokodiler sköts för deras värdefulla skinn. Idag återhämtar denna population fortfarande sig från dessa år av exploatering och bevarandeprogrammet har arbetat för att förstå denna återhämtningsprocessen. Hittills har programmet fångat in, märkt och mätt nästan 3000 vilda krokodiler för att övervaka populationns återhämtning och vi fortsätter att övervaka det kritiska antalet nummer i oskyddade Okavango Panhandle (det område som innehar 99% av alla krokodilbon). The Perfect World Foundation stödjer detta viktiga program sedan många år tillbaka.

img_8702[1]

Okavango Panhandle delas med ett antal stora byar och dessa samhällen är starkt beroende av naturresurser som samlas in från floden så som vass, gräs, fisk och betesmarker för deras boskap. En av de stora utmaningarna är att få de lokala samhällena att förstå vikten av detta rovdjur. Detta meddelande är särskilt svårt att förmedla när krokodiler hotar livet för människor och deras boskap. Programmet har genomfört pedagogiska samtal på alla de stora grundskolorna och budskapet är enkelt: Som ”keystone rovdjur” är krokodiler avgörande för framgången för fiskbestånden i Okavango – och dessa fiskbestånd är en viktig källa för livsmedel och intäkter för lokalsamhällen.

200032_7484555393_3591_n[1]

Programmet syftar inte bara till att förstå ekologi och fysiologi av denna population, men också för att se till att lokala samhällen värdesätter dessa rovdjur. För att underlätta denna samexistens samarbetar programmet också med institutionen för vilt och nationalparker att omplacera upprepande felande krokodiler som utgör ett hot mot människor och boskap i byområden. Detta direkta stöd till de samhällena ser till att de är mer mottagliga för budskapet. Arbetet i Botswana har präglats av några otroliga stunder och framgångar som detta lilla projekt är mycket stolta över. En av dessa framgångar inbegriper hänvisningarna till arbetet i IUCN tekniska utvärdering för världsarvs nominering av Okavangodeltat 2013. De två forskarna fortsätter att tjäna IUCN Crocodile Specialist Group och Species Survival Commission (SSC) där programmet kan kommunicera arbetet till nödvändiga politiska beslutsfattare.

_mg_4146[1]

188598_7484655393_6255_n[1]

“The ultimate value of a crocodile
lies not in his bellyhide,
norhis value as a tourist attraction,
nor even in his ecological significance,
but simply in the fact that he is a crocodile:
big and ancient and monstrously magnificent.”

– James Powell (1971)

ladda ned

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
Kommentering är avstängd.