The Perfect World Foundation fokuserar arbetet med att öka medvetenheten kring djur, natur och miljö. Fokus är djuren och effekten på dem som orsakas av obalansen i natur och miljö som orsakas av människan.