Krill är ett litet räkliknande planktonkräftdjur som lever i de öppna haven. De äts av ett antal större djur, särskilt bardvalarna, men även av sälar och pingviner. De kan vara små, men de spelar en viktig roll i näringskedjan i Antarktis. En ny studie som publicerats i tidskriften Geophysical Research Letters konstaterar att eftersom klimatförändringarna värmer södra oceanen och ändrar havsisens mönster, så minskar detta lämpligheten för krill att kläckas.

Krillpopulationen i antarktiska vatten har under de senaste 40 åren minskat med 70 till 80 procent, och därför är forskare mycket oroade över de effekter framtida klimatförändringar kan ha på grund av dess nyckelroll i näringskedjan .

Ett annat hot mot populationen är fisket av krill. International Union of Nature sade att 300 000 ton krill fångas varje år och används för odlad fisk och Omega-3 olja i kosttillskott.

chinstrap-penguin-1149258_960_720

Lägg till detta det faktum att havstemperaturen har stigit med tre grader under de senaste 50 åren, så förstår du hotet som finns mot krillpopulationen i Antarktis och vilka konsekvenserna det kan leda till för den biologiska mångfalden i området. Pingviner, sälar och valar i Södra Oceanen är redan hotade av en minskande krillpopulation!

Hjälp haven genom The Perfect World Foundation och kampanjen ”Save The Ocean”!

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
Kommentering är avstängd.