Vårat jobb är att öka kunskapen om olika frågor som berör djur och natur. Huvuduppdraget är att få fler människor att förstå vad vi gör mot våran planet, och detta är vad DU kan hjälpa till med!

Använd dina sociala medier att stötta samt sprida budskap, via Facebook, Twitter, Instagram, Google+ etc. Skapa egna namninsamlingar, dela bilder och sprid budskap.

Vänligen hjälp oss på detta sätt att öka medvetenhet så att vi kan rädda våran planet!