Ett testamente är ett av de viktigaste dokumenten du någonsin kommer att skriva. Genom din testamente kan du bestämma vad som händer med dina pengar och tillgångar när du går bort. Genom ditt testamente kan du skydda människorna och sakerna du bryr dig om mest.

Om du inte har ett testamente idag, eller vill uppdatera det du har, är vi glada att hjälpa dig med det. Skriva ett testamente är naturligtvis ett viktigt beslut, men det behöver inte vara komplicerat. Om du delar vår vision att vara en röst för de som inte kan tala och vill bevara vår jord så att framtida generationer kommer att ha en lika rik flora och fauna som vi har haft, kommer vi att vara oerhört tacksamma för ditt bidrag.

Ladda ner testamente