Som företagssponsor har du några olika alternativ. Du kan välja att antingen sponsra ett av våra evenemang eller bli en sponsor av organisationen. Du kan också göra en ”vanlig” donation. Läs mer nedan

Evenemangssponsor

Nästan alla våra evenemang behöver sponsring från företag. Eftersom vi vill att så mycket som bara möjligt av de insamlade medlen ska nå sitt mål behöver vi sponsorer som betalar för de mesta av kostnaderna. Genom att sponsra en händelse får du generös exponering av ditt varumärke (om du vill), både på vår hemsid, vid själva evenemanget samt i (eventuellt) tryckt informationsmaterial. Varje evenemang har olika nivåer av sponsring, läs mer om varje evenemang (du hittar dem under varje projekt).

Organisationssponsor

The Perfect World Foundation behöver också pengar för att driva sin organisation, hemsidan måste uppdateras och säkerställas, evenemangen måste samordnas och mycket mer. Eftersom vi vill att våra insamlade medel ska nå fram använder vi inte dem till vår administration (om donerat direkt till exempelvis ett projekt). Men samtidigt finns det en hel del arbete och även vissa kostnader för att driva organisationen. Därför har vi ”Organisationssponsorer”, företag som sponsrar hela organisationen. Du får generös varumärkesexponering på vår hemsida och om du är en stor sponsor, även i tryckt material om organisationen. För att bli en sponsor av stiftelsen;