TPWF – en helt Svensk organisation

The Perfect World Foundation (TPWF) är en helt svensk organisation, vars syfte är att stötta djur- och naturområden i kris, både i och utanför Sverige. För att lyckas med detta så är organisationens mål att få så många som möjligt att engagera sig, så som privatpersoner, företag, skolar etc. ”Vi kräver inte att man måste vara perfekt, men vi alla måste göra små förändringar och dra sitt strå till stacken” – säger organisationen grundare, Ragnhild (Rags) & Lars Jacobsson.     I år lägger organisationen extra fokus på haven genom ”Save The Ocean” i arbetet med att stötta djur- och naturområden i kris. Att belysa detta akuta krisområde är förmodligen den viktigaste av alla utmaningar TPWF ställts inför. Haven står för 71% av jordens yta och det är som Dr Sylvia Earl brukar säga, ”varför kallar vi det då Jorden?”.     Havet producerar ca 70% av allt syre, och om ett antal år tror man att det kommer att finnas lika mycket plast som fisk i havet. Alla på vår blå planet berörs på ett eller annat sätt av havets hälsa och människans påverkan av detta, så som nedskräpning, som i sin tur skapar mikroplaster i fisk som hamnar … Fortsättning