Till alla vår Volontärer…etc. Med noll kronor i budget gjorde vi det igen :-)

Till alla våra Volontärer, Sponsorer, Ambassadörer, Musiker, Artister, konstnärer…etc. vem kunde någonsin tänka sig att vi skulle lyckas igen! Med 0 kr i budget inför The Elephant Ball, så hyllas ert arbete i tidningar, TV, Radio över hela världen. Den största nyhetskanalen i världen, Daily Mail eller Mail Online gör ett reportage om vårt arbete med 20 bilder, Göteborg, The Elephant Ball, Hotel Clarion Post… Nu vill vi hylla all er, Volontärer, Sponsorer, Ambassadörer, Musiker, Artister, konstnärer…etc. för att ni har gjort ett fantastiskt arbete i Världsklass!   Om det nu finns de som tycker att det fanns brister, och att allt kunde gjorts bättre, så glöm inte att detta gjordes utan pengar av Volontärer, det går alltid att göra saker bättre, eller i varje fall på ett annat sätt, men det finns hopp för detta, ni är jätte välkomna att hjälpa till nästa år för att göra ”Save The Ocean” ännu bättre