The Perfect World Foundation stöder Nilkrokodilen i Okavangodeltat

Okavango Crocodile Monitoring program är ett 13 år gammalt projekt som är fokuserat på Okavangodeltats Nilkrokodiler. Okavangokrokodilerna har lidit mycket mellan 1956 och 1987, där ungefär 50 000 krokodiler sköts för deras värdefulla skinn. Idag återhämtar denna population fortfarande sig från dessa år av exploatering och bevarandeprogrammet har arbetat för att förstå denna återhämtningsprocessen. Hittills har programmet fångat in, märkt och mätt nästan 3000 vilda krokodiler för att övervaka populationns återhämtning och vi fortsätter att övervaka det kritiska antalet nummer i oskyddade Okavango Panhandle (det område som innehar 99% av alla krokodilbon). The Perfect World Foundation stödjer detta viktiga program sedan många år tillbaka. Okavango Panhandle delas med ett antal stora byar och dessa samhällen är starkt beroende av naturresurser som samlas in från floden så som vass, gräs, fisk och betesmarker för deras boskap. En av de stora utmaningarna är att få de lokala samhällena att förstå vikten av detta rovdjur. Detta meddelande är särskilt svårt att förmedla när krokodiler hotar livet för människor och deras boskap. Programmet har genomfört pedagogiska samtal på alla de stora grundskolorna och budskapet är enkelt: Som ”keystone rovdjur” är krokodiler avgörande för framgången för fiskbestånden i Okavango – och dessa fiskbestånd är en … Fortsättning